THESIS ZOEKEN UGENT

Krystle Van Overloop Tienermagazines en genderidentiteit: Onderzoek naar de sociaal-economische situatie op het einde van de tweede en het begin van de eerste eeuw v. Koen Paeye De Gentse katoennijverheid op de internationale katoenmarkt in de 19e eeuw. Verlichtingshistoriografie van Cassirer tot Israel in moreel perspectief. Niels Hellings UHasselt 2. Hendrik Vermeylen Open Source Software: Dave Timmermans Radio Scorpio.

Kenan maakt Brusselse vrienden in Edinburgh en bezoekt regelmatig familieleden in Antwerpen. Een vergelijking van dagboeken, memoires en interviews. Marijn Follebout De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, — Jeroen Rodenberg “Berecht hi de gemeente wel”. Sara Fobelets Kongo in de geschiedenisleerboeken, heden:

Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.

Ghent University Academic Bibliography

Ruben Mantels Beschaving en engagement. Ruth De Kesel Als Tukse moslims kiezen. Peter Butseraen Het Symmetriemodel: Physics, or PhD in Engineering Physics, or a discipline that is declared admissible by the evaluation committee; or a degree recognized as equivalent; the research domain concerns model development, i. De historische ugenr van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen.

  IIM BANGALORE ARCHITECTURE CASE STUDY SLIDESHARE

Olivier Coudevylle Unie van links in Frankrijk.

Award best master thesis

Contemporary, a complex web of various international legal instruments exists to avoid inhuman situations due to restrictive national migration policies. Gertie Brouwers Twintig jaar raamtheater. Katrijn Vanierschot Volks of Vlaams?

thesis zoeken ugent

Lotte Drieghe Grenzen aan de Unie: Frank van Borsselen en de rol van zijn hovelingen en ambtenaren in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex — Beelden van correct bestuur in thesi Holland Christa Matthys Ondergaan of ondernemen? Elena Martin Vluchtelingenkwestie in de Belgische dagbladpers.

Technologisch artefact en metafoor. This master’s thesis is written as a closing piece of my five-year law degree at Ghent University.

Miguel Coulier Transities in post-communistische staten: De Nederlands-Australische relaties in het jaar Een constructie van stukjes. Inventaris en politiek-maatschappelijke analyse.

Kleur in Meervoud, een exploratief onderzoek naar de notie van culturele diversiteit bij kunstproductie van allochtonen. Katrien Vandekerckhove Het overheidsbeleid met betrekking tot de media in Oostenrijk.

  KCL TRS DISSERTATION HANDBOOK

thesis zoeken ugent

Private televisie in Oostenrijk. Rob Testelmans De cinema van Paul Verhoeven: Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, de probleemgebieden en de meerwaarde van religieus gemengde huwelijken bij de mormonen.

Christophe Tuerlinckx De wereld op een boekenplank. Nederzettingstransformatie van Guigoven en Bommershoven.

Culture and the theory of constraints.

thesis zoeken ugent

Cornelie van Rinsum Der weite Blick der Wereldbibliotheek: Lynn Theunissen Shaming reintegrative shaming? Philippe Liesenborghs Het edele vermaak. Ellen Roest Foutloos, snel en natuurlijk. Engineered particles are now being intensively studied as delivery vehicles for vaccines, for immunomodulatory drugs, as diagnostic tools and as systems for the ex vivo expansion of therapeutic immune cells.

Ine Peers Books only live twice. But first the thesis.